Technology

SMT, T&T of toch ITTL?

Wednesday 02 February 2022 - 13:04:12

ITTL

In 2015 werd tijdens besprekingen gekeken naar het verschil tussen beroepsonderwijs en de theoretische leerweg (TL). De focus lag tijdens deze besprekingen vooral op de praktijk vakken. Bij het beroepsonderwijs wordt meer praktijk aangeboden dan bij een theoretische leerweg.
Sommige scholen bieden meer praktijk aan en vallen dan onder de Gemengde Leerweg (GL). 

In deze tijd lag vooral de focus op de 21st century skills.  En een vak wat dit mooi omarmde was het vak ITTL. Dit vak was al op dat moment redelijk uitgeschreven en vormde de brug tussen het van informatica van de havo-scholen en het van ICT van het beroepsopleidingen.

Deze discussie werd overschaduwd door de gelijktijdige discussie over de nieuwe overgangsnormen, en de gevolgen die dit zou kunnen hebben op de lessentabel en aanstellingen van mensen. Er werd al door het ministerie gesproken over een nieuwe vorm voor het vmbo (maar nog niet zoals het vernieuwde vmbo zoals dit momenteel in ontwikkeling is. Een andere optie voor meer praktijk was het vak Technologie en Toepassing (T&T), maar dat was nog erg in ontwikkeling en er lag bijna niets vast.

Met deze vernieuwde programma’s wordt geprobeerd om  de leerlingen een bredere basis te bieden, met daarbij meer keuzemogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast is er veel aandacht voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van de leerlingen. Leerlingen volgen zo lang mogelijk een pluspakket, dat bijvoorbeeld bestaat uit (onderdelen van) een beroepsgericht programma of andere extra vakken met een praktijkgerichte insteek. Het komt vaak voor dat zij hier ook examen in doen.

De keuze voor ITTL is dus (mijns inziens) vooral een keuze geweest uit gemak. Er was nl al een programma en een draaiboek voor ITTL.

0 Comments